Ekonomik gelişme hem endüstriyel hem de toplumsal hareketlilik talebini beraberinde getirmektedir. Bu süreç Türkiye gibi gelişmekte olan ve karayolu ulaşımının gerek yolcu gerekse yük taşımacılığında oldukça baskın olduğu ülkelerde nüfustaki ve motorlu taşıt sahipliğindeki artış eğilimi ile birlikte başta kentler olmak üzere ağ genelinde çeşitli nitelikte sorunlar doğmasına yol açmaktadır. Güvenlikten kapasiteye, ekonomiden çevreye oldukça geniş bir perspektifte olan bu sorunlar genel bir sürdürülebilirlik problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum sürdürülebilir kalkınmanın yaşanabilir bir çevrede gerçekleştirilebilmesi denkleminde kilit bir role sahip olan “Trafik Mühendisliği”nin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Bu bağlamda sektör paydaşları arasında güncel çalışmaların paylaşılması, son gelişmelere yönelik bilgi alışverişinin sağlanması, yaşanmakta olan problemlerin tanımlanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; dolayısıyla “Trafik Mühendisliği” alanında uzmanlar arası bir iletişim ve bilgi platformu oluşturularak bu alandaki boşluğun doldurulması amacıyla, odamız adına İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince Herkes için Erişilebilirlik sloganıyla bir Trafik Mühendislği Sempozyumu düzenlenmektedir. 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ve Kentsel Trafik, Sürücü ve Taşıt, Trafik Akım Teorisi, Trafik Güvenliği ve Ulaştırma Altyapısı ve Trafik Mühendisliği Eğitimi ana başlıkları altında pek çok alt başlığı barındıracak sempozyumun gelenekselleşerek alanında ana aktörleri bir araya getiren referans bir organizasyon olması planlanmaktadır.

Siz değerli akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları ve uygulamacıları bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmak ve bu oluşuma destek vermek üzere “Trafik Sempozyumu”na davet ediyoruz.

Sempozyum programına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Programı