Bildiri Koşulları

Sempozyuma bildiri sunmak isteyen katılımcıların tam bildiri metinlerini 31 Ocak 2024′e kadar trafik@imo.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.  Bildiri özetleri için belirlenen şablonun kullanılması gereklidir. Bir yazar Sempozyuma birden çok bildiri ile katılabilir.

Tam bildiri metinlerine ilişkin Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından hakem değerlendirmesi yapılacaktır. Tam bildiri metni değerlendirme sonucu en geç  15 Şubat 2024 tarihine kadar başvuru sahiplerine bildirilecektir.

Tam bildiri metinleri kabul edilenler; sempozyumda sözlü veya poster sunum yapacaktır. Sunumu yapılan bildirilerin yer aldığı sempozyum bildiriler kitabı yayımlanacaktır.

Sempozyum tam bildiri metni şablonunu indirmek için tıklayınız.