Konu Başlıkları

Bu sempozyum ile amaçlanan; trafik mühendisliğinin inşaat mühendisliğindeki yerinin, kapsam, amaç ve ilkelerinin netleştirilmesi, alan profesyonelleri (akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve ilgili tüm meslektaşlar) arasında bilgi ve deneyim aktarımı yolu ile güncelin takip edilmesinin ve iletişimin sağlanması, yerel ve ulusal ölçekte söz konusu problemlerin tanımlanması ve olası çözüm önerilerinin geliştirilebilmesidir. Bunun yanı sıra sempozyum bağlamında disiplinler arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi de daha etkin alan kullanım ve ulaşım politikaları ve planları geliştirilmesi için önem verilen bir başka unsurdur. Bu kapsamda aşağıdaki konu başlıklarına göre ilgili bildirilerinizi sempozyuma sunmanızı bekliyoruz.

Sempozyum Konu BaşlıklarıAlt Başlıklar
Trafik Akım TeorisiKapasite analizleri
Trafik planlaması ve ulaşım etütleriErişilebilirlik (Ulaşım modelleri)
Trafik ve hız yönetimi
Trafik mühendisliğinde veri toplanması ve değerlendirilmesi
Trafik mühendisliğinde istatistiksel analiz
Talep kontrol yöntemleri
Trafiğin çevresel etkileri
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Afet ve yol kavramı yerine (Afet ve Acil Kurtarmaya Yönelik Ulaşım Planlaması)
Çok modlu transfer merkezi tasarımı ve planlaması
Kentsel TrafikTrafik ve kent ilişkileri
Toplu taşıma (Raylı sistemler, lastik tekerlekliler, minibüs taşımacılığı)
Aktif modlar (Mikromobilite)
Aktif ulaşım türleri (Yürüme, bisiklet, scooter)
Kent içi bisiklet yolları
Trafiğin durağanlaştırılması (Sakinleştirilmesi)
Yayalaştırma
Engelsiz erişilebilirlik
Kentsel lojistik – Son nokta lojistiği
Kent içi trafik kontrol sistemleri
Kent içi ulaştırmada yapay zeka
Kavşaklar (Kent içi)
Trafik Güvenliği ve Ulaştırma AltyapısıKarayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi
Karayolu altyapısına dair risklerin belirlenmesi
Kaza kara noktaları
“Kendini ifade eden yol” kavramı
“Affedici yollar” kavramı
Korunmasız yol kullanıcı
Aktif ve pasif koruma tertibatları
Yatay, düşey işaretlemelerin önemi
Trafik Mühendisliği Eğitimi
Taşıt Dinamiği
Sürücü ve TaşıtSürücü psikolojisi, davranışları ve taşıt dinamiği
Sürücüsüz/Otonom taşıtlar
Elektrikli araçların trafiğe etkisi